1. Ny dokotera dia olona nahazo taratasy fahafahana mitsabo izay nandia fianarana sy nandalina ny fikarohana momban'ny fitsaboana sy fahasalamana ka afaka ny fanadinana ny maha-dokotera azy.
  2. Ny olona nandia fianarana sy nanao fikaroana amin'ny taranja iray ka afaka fanadinana sy nahazo diplaoma dia azo lazaina koa hoe dokotera amin'ilay taranjany.