Ny Deoterô-Zakaria dia ampahany faharoa ao amin' ny Bokin' i Zakaria ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly, izay manomboka amin' ny toko faha-9 ha miafara amin' ny toko faha-11 na faha-14, sady heverina fa nosoratana taorian' ny fotoana nahaveloman' ny mpaminany Zakaria. Mety teo anelanelan' ny taonjato faha-5 sy faha-2 tal. J.K. no nanoratana azy.

Ny Bokin' i Zakaria dia fitambarana boky roa na telo samy hafa ka ity faharoa, izay atao hoe Deoterô-Zakaria (toko 9 – 11), sy ny fahatelo atao hoe Tritô-Zakaria (toko 12 – 14) dia nosoratana fotoana ela taty aorian'ny nanoratana ny voalohany. Misy ny manambatra ny toko faha-12 – 14 ao amin'ny Deoterô-Zakaria ka manafoana ny Tritô-Zakaria.

Ny Deoterô-Zakaria dia hafa tanteraka fa tsy mitovy amin'ny tapany voalohan' ny Bokin' i Zakaria, satria tsy ahitana intsony ny anaran' i Jôsoa mpisorona sy ny an' i Zôrôbabela ary ny resaka momba ny fananganana indray an' i Israely. Tsy misy ny fitenenana ny amin' ny fanamboarana ny Tempoly faharoa. Miompana amin' ny lohahevitry ny fiandrasana ny Mesia ny fitambaran' ireo lahatsorara rehetra ireo.

Fotoana nanoratana

hanova

Amin’ izao ireo mpikaroka dia mihevitra fa ny Deoterô-Zakaria dia nangonin' olon-tsy fantatra tamin' ny faran' ny taonjato faha-4 (anelanelan' ny taona 322 – 300) tal. J.K. Ny voasoratra ao amin' ny 9.1-8 dia mifanandrify amin' ny fandresen' i Aleksandra; miresaka ankolaka ny fitondrana babo nataon' i Ptôlemaiôsy I (taona 311) ny andalana 9.11-12; manambara ny fisaraham-bazan' ny Samaritana avy tamin' ny Jiosy (taona 328) ny andalana 11.14.

Haorina indray i Jerosalema

hanova

Ahitana teny faminaniana apôkaliptika misy fitenenana an-kolaka zavatra saro-takarina sady mikasika lohahevitra taloha kokoa ny Deoterô-Zakaria. Ny mafonja indrindra amin' ireo dia ny hiverenan' Andriamanitra, ny handresen' ny Mesia Mpanjaka, ny hananganana indray an' i Israely aorian' ny haharesen' ny fahavalony.

Jereo koa

hanova