Ny Tritô-Zakaria dia ampahany fahatelo ao amin' ny Bokin' i Zakaria ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly, izay manomboka amin' ny toko faha-12 ha miafara amin' ny toko faha-14, sady heverina fa nosoratana taorian' ny fotoana nahaveloman' ny mpaminany Zakaria. Mety teo anelanelan' ny taonjato faha-5 sy faha-2 tal. J.K. no nanoratana azy.

Ny Bokin' i Zakaria dia fitambarana boky roa na telo samy hafa ka ny fahatelo, izay atao hoe Prôtô-Zakaria (toko 1 – 8) izay nosoratana tamin' ny andron' ny mpaminany Zakaria, sy ny faharoa atao hoe Deoterô-Zakaria (toko 9 – 11) dia nosoratana fotoana ela taty aorian' ny nanoratana ny voalohany. Misy ny manambatra ny toko faha-12 – 14 ao amin' ny Deoterô-Zakaria ka manafoana ny Tritô-Zakaria.

Hitondra ny tany rehetra ny Mesian' Andriamanitra

hanova

Ity fizaràna ity dia mirakitra lohahevitra apôkaliptika sy eskatôlôjika ka maneho ny voninahitra izay miandry an' i Israely any amin' ny Andro farany noho ny hiavian' ny Mesia, ny ady farany sy ny fandresen' ny fanjakan' Andriamanitra, ny fiandrasana ny fiavian' ny andron' i Iahveh izay hampivitrana indray ny fanekem-pihavanana, ny fanadiovana an' i Jerosalema noho ny fandresen' i Iahveh, ny hivavahan' ny firenen-drehetra amin' ny Andriamanitr' i Israely. Manantira ny mpanoratra fa ny fidirana an-tsehatry ny hery avy any an-danitra ihany ho fomba tokana ahafahana mahazo ny fanafahana amin' ny ziogan' ny firenena jentilisa.

Jereo koa

hanova