Boky fahefatry ny Makabeo

Ny Boky fahefatry ny Makabeo dia boky ao amin’ny Baiboly ortodoksa an'ny fiangonana any Jeorjia nefa tsy hita ao amin’ny Baiboly hebreo na ny Baiboly katolika sy protestanta izay manasokajy azy ho apokrifa na pseodepigrafa. Mamelabelatra ny lohahevitry ny fanajana ny Lalàna izay manampy ny saina hifehy ny fihetseham-po io boky io. Derainy ny fahafatesan’ireo nanao sorona ny ainy voatantara ao amin’ny Boky faharoan'ny Makabeo. Ny faha maritiora dia endrika isehoan'ny eritreritra mifehy ny fihetseham-po tsy voasaina.

FitantaranaHanova

Voaresak'ity boky ity ny fotoana nanombohan’ny fanenjehana ny Jiosy nataon’ny mpanjakan’i Siria, dia i Antiokosy Epifanesy, nefa tsy miresaka ny amin’ny fanoherana nataon’ireo Makabeo izy.

FampianaranaHanova

Lohahevi-dehiben’ny boky ny fijalian’ny maritiora (ny Makabeo) izay lazainy fa misolo ny fanompoana tokony hataon’ny firenena jiosy iray manontolo handiovana ny fahotany. Miezaka mampifandrindra ny foto-kevitra platonisiana sy stoisiana amin’ny Lalàna jiosy ity boky ity mba hanehoany fa mifanojo ny fivavahana jiosy sy ny filozofia helenista.

Mino ny tsy feteza-matin'ny fanahy ny mpanoratra, nefa tsy miresaka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty[1]. Ny fanahy tsara dia lazainy fa hiaina mandrakizay amim-pahasambarana miaraka amin'ireo patriarka sy Andriamanitra.

Jereo koa:Hanova

LoharanoHanova

  1. The Access Bible (Oxford University Press, 1999), Apocrypha 330.