Aristobolo I

I Aristobolo I dia zanaka lahin'i Joany Hirkano I tao amin'ny fianakaviana mpanjaka mpisorona hasmoneana, izay nanankinan-drainy ny fahirano natao an'i Samaria ka nandreseny an'i Antiokosy VIII Griposy, zanak'i Demetriosy II Nikatora.

Aristobulus-I.jpg

I Aristobolo I no nandimby an'i Joany Hirkano I amin'ny asan'ny mpisoronabe sady niantso ny tenany ho mpanjaka. Resiny ka nofeheziny ny ampahany amin'ny faritr'i Itorea (na Itoria). Novonoiny noho ny fiahiahian-tsy marina azy ny rahalahiny atao hoe Antigono I, izay nanampy azy tamin'ny fazoany an'izany fandresena izany. Nogadrany koa ny reniny izay niady fahefana taminy sady nomen'i Joany Hirkano I ny fandovana ny fitondrana araka ny didy fahavelony. Noho ny haratsiam-panahiny dia navelany ho maty noana tao am-ponja ny reniny. Iray taona monja no naharetan'ny fanapahan'i Aristobolo I, teo anelanelan'ny taona 104 sy 103 tal. J.K.

Rehefa maty i Aristobolo I taorian'ny namonjany an-dreniny sy ny rahalahiny, dia i Salome Aleksandra vady navelany no nanafaka ireo rahalahiny ireo avy tao am-ponja sady nanambady an'i Aleksandro Janeo.

Jereo koaHanova