I Aristobolo I dia zanaka lahin' i Joany Hirkano I tao amin' ny fianakaviana mpanjaka mpisorona hasmôneana, izay nanankinan-drainy ny fahirano natao an' i Samaria ka nandreseny an' i Antiôkôsy VIII Gripôsy, zanak' i Demetriôsy II Nikatôra.

I Aristôbolo I no nandimby an' i Joany Hirkano I amin' ny asan' ny mpisoronabe sady niantso ny tenany ho mpanjaka. Resiny ka nofeheziny ny ampahany amin' ny faritr' i Itorea (na Itoria). Novonoiny noho ny fiahiahian-tsy marina azy ny rahalahiny atao hoe Antigôno I, izay nanampy azy tamin'ny fazoany an' izany fandresena izany. Nogadrany koa ny reniny izay niady fahefana taminy sady nomen' i Joany Hirkano I ny fandovana ny fitondrana araka ny didy fahavelony. Noho ny haratsiam-panahiny dia navelany ho maty noana tao am-ponja ny reniny. Iray taona monja no naharetan' ny fanapahan' i Aristôbolo I, teo anelanelan' ny taona 104 sy 103 tal. J.K.

Rehefa maty i Aristôbolo I taorian' ny namonjany an-dreniny sy ny rahalahiny, dia i Salôme Aleksandra vady navelany no nanafaka ireo rahalahiny ireo avy tao am-ponja sady nanambady an' i Aleksandro Janeo.

Jereo koa

hanova