I Aostralia Atsimo dia fanjakana ao Aostralia izay hita ao afovoan'ny ilany atsimon'ny nosin'i Aostralia. Amin'ny teny anglisy dia atao hoe South Australia izy. Ao amin'ny faritra maina indrindra ao amin'io nosy io izy ka manana velarana 984 377 km2, izany hoe izy no fanjakana laharana fahefatra ao Aostralia raha ny velaran-tany no heverina. i Aostralia Andrefana no ao adrefany, ny Northern Territory sy i Queensland no ao avarany, i Queensland sy i New South Wales ary ny fanjakan'i Victoria no ao atsinanay, ary ny Helodrano Aostraliana Lehobe (anglisy: Great Australian Bight) sy ny Ranomasimbe Indiana (izay ataon'ny Aostraliana hoe Antarktika) no ao atsimony. Misy mponina miisa 1,7 tapitrisa ny ao amin'io fanjakana io, ka latsaky ny 10% amin'izany ny mponina aostraliana ary laharana fahadimy izy ao amin'ireo fanjakana aostraliana. Ny ankamaroan'ny mponina dia monina ao Adelaisa (misy mponina 1 140 000), ny ankamaroan'ireo mponina hafa dia monina ao amin'ny faritra lonaka manamorona ny morontsiraka atsimo atsinanana sy ny ony Murray. Ny toekaren'io fanjakana io dia mifototra amin'ny fambolena, ny indostria, ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany. Ny sehatra ara-bola koa dia mandray anjara amin'io toekerena io.