Antropolojia kristiana

Ny antropolojia kristiana dia sampan'ny teolojia kristiana izay andalinana ny amin'ny olombelona manontolo araka ny fanambaràn' Andriamanitra ao amin'ny Baiboly sy amin'ny fijerena ny fifandraisany amin' Andriamanitra. Halalinina ao ny amin'ny toetra sy ny fomban'ny olombelona: ny vatan-tenany sy ny ainy ary ny fanahiny izay mitambatra ka mamorona ny atao hoe olona, araka ny anoritsoritan'ny Baiboly azy. Isan'ny resahina amin'izany ny amin'ny fahariana ny olombelona, ny fisainany, ny fahotany ary ny fahafatesany.

Jereo koa:Hanova