Andriamani-tsy izy

Ny andriamani-tsy izy dia ny sary ivavahana na ny andriamanitr' ireo fivavahana tsy anisan' ny fivavahana abrahamika (jodaisma, samaritanisma, kristianisma, ny bahaisma, ary ny silamo), na zavatra hafa omena lanja manokana izay mifanohitra amin' ireo fivavahana abrahamika ireo, mba hanaratsiany azy.

Mifanohitra amin' izany koa, ny mpanaraka ny fivavahana animista sy pôliteista dia mety hihevitra ny andriamanitr' ireo fivavahana mônôteista isan-karazany ho "andriamani-tsy izy" koa, satria tsy mino izy ireo fa misy andriamanitra tena izy izay manana ny toetra mônôteista izay ananan' ny andriamanitra tokana. Tsy mampiasa ny teny hoe "andriamani-tsy izy" ireo Ateista izay tsy mino ny fisian' ny andriamanitra na iza na iza. Ny fampiasana an' io teny io dia voafetra ho an' ny Teista, izay misafidy ny hino andriamanitra iray na andriamanitra sasany, ankoatry ny hafa.