Zitina miherina

Ny zitina miherina dia zitina mifamadibadika.

Karazana rio (na zitina) mitempo (manga), mikararana (mena), miovaova (mena) ary miherana (mena)

FampiasanaModifier

Ny zitina mifamadibadika dia ahafahana mitondra ny angôvon'aratra lavitry ny toerana niforonany. Ny angôvo very amin'ny fitondrana angôvo amin'ny alalan'ny zitina miherina dia kely kokoa nohon'ny fitondrana amin'ny alalan'ny zitina mikararana. Mba hahakely ny tahan'ny angôvo very dia avoana amin'ny alalan'ny mpanova ny zitina miherina. Rehefa tonga akaikin'ny toerana hizarazarana ny angôvo ilay zitina dia afintina amin'ny alalan'ny mpanova ilay zitina.