Ny zigorata dia trano fivavahana tany Mesôpôtamia tamin' ny Andro Taloha misy tohatohatra, izay hitya koa tao Elama, ahitana antontam-bato avo maro mitohatohatra, izay azo inoana fa niorenana tempoly eo an-tampony. Karazana fanorenana lehibe mampiavaka ny sivilizasiôna mesôpôtamiana izy, izay naharitra ela be ny fahatsiarobana azy taorian' ny nanjavonany noho ny tantara ao amin' ny Baiboly momba ny Tilikambon' i Babela, izay naka aingam-panahy avy amin' ny zigoratan' i Babilôna.

Zihoratan' i Ora neverina amin' ny laoniny

Nanomboka tamin' ny nahitana ny renivohitra lehibe maro tao Mesôpôtamia dia maro tamin' ireo tranobe ireo no nodinihina, na dia tsy misy amin' izy ireo ny tsy nisy fahasimbana, maro no tena rava sy miseho ho toy ny havoana, ny sasany kosa nanjavona tanteraka. Tsy namela famariparitana firy koa ny sivilizasiôna mesôpôtamia, na amin' ny lahatsoratra na amin' ny sary. Misy zigorata sasany (ny an' i Babilôna indrindra) no resahin’ ny mpanoratra grika (Herôdôtôsy sy i Ktesiasy). Fantatra tsara ankehitriny ny endriny amin' ny ankapobeny na dia mbola tsy tena mazava na ny heviny na ny asan' ny zavatra sasany, nefa tsy misy lahatsoratra mazava momba izany.