Wikipedia:Torolalana azo tsy raharahina

Raha misy torolalana ao amin'ny wikipedia manakana ny ampandroso na ampivoatra azy dia azo tsy raharahina.