Watch Tower Bible and Tract Society

(tonga teto avy amin'ny Watch Tower Society)

Ny Watch Tower Bible and Tract Society dia fikambanana tsy mikatsaka tombotsoa manokana izay manana ny foibeny ao Warwick ao amin' ny Fanjakan' i New York. Izy no fikambanana ara-dalana ampiasain' ny Vavolombelon' i Jehovah maneran-tany mba handamina sy hitantana ary hampiely ny foto-pampianarany izay miorina amin' ny fomba fivoasany manokana ny Baiboly. Fikambanana reniny izy ka manana zanaka maro: ny Watch Tower Society of New York, ny International Bible Students Association sns.

Io fikambanana io dia niorina tamin' ny taona 1881 ka nitondra ny anarana hoe Zion's Watch Tower Tract Society izay nanana tanjona ny hizara trakta fampielezam-pinoana. Tamin' ny taona 1896 dia niova anarana ho Watch Tower Bible and Tract Society ilay fikambanana. Taorian' ny fifandirana ny amin' ny fitantanana ny Fikambanan' ny Mpianatra ny Baiboly dia nikambara tamin' ny ampahany izay lasa Vavolombelon' i Jehovah taty aoriana ny Watch Tower Bible and Tract Society. Tamin' ny taona 1955 dia nomena ny anarana hoe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania indray ilay fikambanana. Nanomboka tamin' ny taona 1976 dia ny Filankevi-pitantanan' ny Vavolombelon' i Jehovah no manara-maso ny asa rehetra atao ao amin' ny Watch Tower Bible Society.