I Timôte na Timôty dia mpianatr' i Paoly avy any Tarsisy sy mpanaraka azy mandeha. Araka ny lovantsofina dia notendren' i Paoly ho evekan' i Efeso (Efesosy na Efezy) izy. Teraka tao Listra ao akaikin' i Kônia ao Torkia tao amin' ny faritr' i Likaônia i Timôte. Grika ray sy Jiosy reny izy. Nanaiky ho foràna izy mba tsy hanafintohina ny Jiosy (Asan' ny Apôstôly 16.3).

Tamin' ny fotoana nahefeno fanahiana an' i Paoly dia nanotra Epistily voalohany izay nanome toro hevitra ho azy mba hitandrina. Tamin' ny namonjana an' i Paoly fanindroany alohan' ny hahafatesan' i Paoly dia nanoratra ny Epistily faharoa ho azy indray izay nampiantso azy ho tonga haingana.

Jereo koa

hanova