Statistika

Zavatra azo refesina ka afaka aseho aran'isa.

Rohy IvelanyHanova

Foibe Nasionaly Statistika (Instat)