I Senakeriba na Sankeriba dia mpanjakan'i Asiria tamin'ny taona 705 hatramin'ny 681. Zanak'i Sargona II izay niara-nanapaka taminy fony fahavelon'io izy.