Avy amin'ny teny frantsay nohagasiana hoe "sauce" ilay teny gasy hoe saosy. Ampiasaina amin'ny heviny roa farafahakeliny izy io :

  • Ny saosy izay mitondra ny heviny amin'ny teny frantsay, izany hoe taharontsakafo natao mba hampatsiro kokoa ny sakafo iray. Ny saosy voatabia no tena fampiasa matetika amin'ny nahandro malagasy. Misy koa anefa ny saosy hafa, toy ny saosy fotsy, saosy dipoavatra, sns.
  • Adika ho mitovy hevitra amin'ny vola ihany koa indraindray ny teny hoe saosy. Raha ny marina ny ihavian'ilay hevitra dia tsotra : izay manao saosy dia olona manam-bola, noho izany saosy mira vola. Marihina fa ny tanora no tena mampiasa io fomba fiteny io.