Ny antsoina poeta dia ireo mpanoratra tononkalo na rindran-teny.