I Nily na Neily dia reniranon'i Afrika Atsinanana. Izy no renirano lava indrindra maneran-tany. Miala avy eo amin'ny Farihy Victoria ao Afrika Afovoany ka mikoriana mianavaratra ny renirao Nily, mamakivaky an'i Oganda sy an'i Sodàna sy an'i Egipta ary farany mivarina any amin'ny Ranomasina Mediteranea. Mahatratra 5 584 km ny halavany raha avy eo amin'ny farihy Victoria fa 6 605 kosa raha avy eo atohy amin'ny renirano Luvironza any Borondy. Ny lamaka tondrahany dia mirefy 3 350 000 km2. Mirefy 3 000 m3/s ny salam-pikorianany.

I Nily mamakivaky an'i Oganda