Natàna (mpaminany)

(tonga teto avy amin'ny Natàna)

I Natàna dia iray amin'ireo mpaminany tao amin'ny lapan'i Davida. Nanakiana an'i Davida izy tamin'ny nakan'i Davida vady an'i Batseba (na Betsabe) vadin'ilay miaramilany hitita na heteana), dia i Oria, sy ny nanaovany izay hahafaty an'ity tompom-bady ity. Niteraka korontana anatiny izany fahotan'i Davida izany. Ao amin'ny Boky faharoan'i Samoela (indrindra 2Sam. 7.2-17 sy 12.1-25) sy ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka ary ao amin'ny Bokin'ny Tantara no ahitana ny asa nataon'i Natàna.

I Natàna sy i Davida, sary nataon'i Matthias Scheits, taona 1672.

Fintantarana ao amin'ny Baiboly

hanova

Rehefa nandefa an'i Oria, lehilahy hitita, ho any an'ady i Davida mba hahafahany hila ny vadiny atao hoe Batseba (na Betsabe) dia tonga hampahatsiahy an'i Davida ny adidiny i Natàna ka nilaza taminy koa ny sazy vokatry ny zava-dratsy nataony: tsy ny zanaka lahin'i Davida voalohany no handova ny seza fiandrianana fa ny ny zanak'i Davida amin'i Batseba, rehefa vita ny ady hanapotika ny fianakavian'ny mpanjaka. Nanohy nanolo-tsaina an'i Davida i Natàna ka nampiomana azy ny amin'ny tetika nataon'i Adonia (Adoniasa) hisomparana an'i Solomona (na Salômôna) raha teo am-pandriana i Davida, ka izany no nahatonga ny fanosorana an'i Solomona ho mpanjaka.