I Batseba na Betsabe, araka ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly dia ilay vehivavy, notsiriritin'ny mpanjaka Davida, nefa vadin'ny miaramila mahatokiny atao hoe Oria Hitita, izay tantaraina ao amin'ny Boky faharoan'i Samoela (2Sam. 11.2-26).

I Batseba, sary nataon'i Willem Drost, 1654.

Araka ny fitantarana ao amin'ny Baiboly, raha nandray anjara tamin'ny ady i Oria dia voasinton'ny hatsaran-tarehin'i Batseba vadin'i Oria ny mpanjaka Davida ka nila azy dia nahabevohoka azy. Mba hanaovan'i Davida an'i Oria ho rain'ilay zaza dia nampodiny tany amin'ny vadiny ilay miaramilany nefa tsy nahomby izany tetika izany. Nalefan'i Davida teny am-bava ady eny alohan'ny miaramila rehetra i Oria ka maty tao. Nanambady an'i Batseba amin'izay ny mpanjaka, nefa maty teo am-pahaterahany ny zanak'izy ireo. Niteraka fanindroany tamin'i Batseba i Davida ka nahazo an'i Solomona (na Salômôna) izay lasa mpanjaka nandimby an'i Davida taty aoriana.