I Naomy dia vehivavy resahina ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Bokin'i Rota. I Elimeleka no anaran'ny vadiny. Izy no rafozambavin'i Rota, vehivavy moabita, tamin'ny zanany lahy atao hoe Malona nefa tsy nanan-janaka taminy sady maty taty aoriana. I Naomy no nanao izay hahatonga an'i Rota sy i Boaza havan'i Elimeleka hifanambady. Isan'ny fokon'i Benjamina i Naomy. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe נָעֳמִי / Noʻomi izy.

Miara-mandeha amin'i Rota i Naomy (eo afovoany), sary nataon'i Julius Schnorr von Karolsfeld, taona 1860;