I Ketora dia vadin'i Abrahama taorian'ny nahafatesan'i Saraha[1]. Nananan'i Abrahama zanaka enina izy, dia i Zimrana (Tsimrana), i Ioksana (Joksana), i Medana, i Isbaka, ary i Soa. Ireo zanany ireo dia nalefan'i Abrahama honina any atsinanana hanalavitra an'i Isaka. Miovaova ny anarana sy ny isan'ny zanak'i Ketora[2], araka ny hita ao amin'ny Boky voalohan'ny Tantara (1Tant. 1.32). I Isba (na Jisba) sy i Soa no mpanorina ny fanjakan'i Iasbogy sy ny Soko ao avaratr'i Siria. Ny lovantsofin'ny Raby dia milaza fa olona iray ihany i Ketora sy i Hagara. I Ismaela dia nonina nanoloana ireo rahalahiny rehetra izay zanak'i Ketora izay tsy iza fa i Hagara ihany. Voalaza ao amin'ny Baiboly fa vadin-tsindranon'i Abrahama i Ketora (1Tant. 1.32).

Amin'ny teny hebreo dia atao hoe קְטוּרָה / Ktura izay midika hoe "emboka" i Ketora.

Ao amin'ny finoana bahay dia razamben'i Baha'u'llah i Ketora izay mampifandray azy amin'i Abrahama. Izany no ilazan'ny mpino bahay fa mpaminany i Baha'u'llah.

Jereo koa:

hanova

Tsiahy

hanova


  1. Genesisy 25.1-6
  2. Genesisy 25. 1-2