Ny miaramila dia olona ao amin'ny tafika "ara-dalàna", izany hoe andrim-piarovana ny firenena sady fanjakana iray. Ny teny hoe mpikaraman'ady dia ampiasaina hilazana ireo mpiady "tsy ara-dalàna" izay tsy manana sata manokana amin'ny fotoana mampisy ady mitam-piadiana na amin'ny fampandrian-tany. Ny tafika miaramila dia ahitana olona nanao fifanarahana amin'ny fanjakana an-tsitrapo mba hanatevin-daharana ny tafika amin'ny fotoana voafetra sy/na olona miasa matihanina ao amin'ny tafika (manamboninahitra, sns), na/sy olona nantsoin'ny fanjakana hanefa adidy amin'ny firenena, izay atao amin'ny atao hoe fitsarana miaramila (afaka miakatra mari-bininahitra izy ireo raha mahafeno fepetra sasany), sy/na olona nantsoin'ny fanjakana handray anjara amin'ny fiarovana ny firenena amin'ny fotoana misy korontana sy ady.