Menalamba

Ny Menalamba dia fikambanana politika nanatanteraka fikomiana tao Imerina ka nanohitra ny fidiran'ny Frantsay teto Madagasikara sady nanenjika ny Protestanta merina koa. Atao hoe Menalamba koa ireo malagasy nikambana tao. Tamin'ny taona 1895 no nanombohan'ny fikomiana, taorian'ny nahazoan'ny Frantsay an'Antananarivo. Nenjehin'ny tafika frantsay notarihin'ny jeneraly Gallieni izany fikomiana izany ka nifarana tamin'ny taona 1897 niaraka tamin'ny faharavan'ny Fanjakana merina sy ny fanombohan'ny fanjanahana an'i Madagasikara.

Fitifirana an-Rainandriamampandry sy Ratsimamanga tamin'ny taona 1896.

Jereo koa:Hanova