Bokin' i Môrmôna: Fahasamihafan'ny versiona

tsy misy ambangovangom-panovana
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
[[Sary:Book of Mormon 1830 edition reprint.jpg|372x372px|right|alt=|Bokin'i Mormona amin'ny fiteny anglisy nivoaka tamin'ny taona 1830]]
 
Ny [[Bokin'i Môrmôna|'''Bokin'i''' '''Môrmôna''']] dia iray amin' ny boky masin' ny [[Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany|Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany]] manampy ny [[Baiboly]] sy boky hafa koa (dia ny [[Fotopampianarana sy Fanekempihavanana|''Fotopampianarana sy Fanekempihavanana'']] sy ny [[Voahangy Lafo Vidy|''Voahangy Lafo Vidy'']]) izay voasoratra, araka ny fitantaràn' i [[Joseph Smith]], tamin' ny [[Fiteny egiptiana taloha|fiteny ejiptiana]] tamin' ny takela-bolamena hitan' i Joseph Smith teny amin' ny havoan' i Cumorah, ao amin' ny Fanjakan' i [[New York]] any [[Etazonia]], araka ny tari-dalana nomen' ny [[anjely]] Môrônia tamin' ny 21 Septambra 1823. Araka ny fitantaràn' i Joseph Smith dia avy amin' ny anaran' i Môrmôna, [[mpaminany]] niaina tamin' ny taonjato fahefatra teo amin' ny [[Amerika|kontinenta amerikana]], ny anaran' io boky io.
 
Misy fizaràna lehibe 15 ao amin' ny ''Bokin' i Môrmôna'', dia ireto avy:
 
* ny Boky voalohan' i Nefia (1 Nefia);
* ny Boky faharoan' i Nefia (2 Nefia);
* ny Bokin' i Jakôba (Jakôba);
* ny Bokin' i Enôsa (Enôsa);
* ny Bokin' i Jarôma (Jarôma);
* ny Bokin' i Ômnia (Ômnia);
* ny Tenin' i Môrmôna;
* ny Bokin' i Môsià (Môsià);
* ny Bokin' i Almà (Almà);
* ny Bokin' i Helamàna (Helamàna);
* ny Boky fahatelon' i Nefia (3 Nefia);
* ny Boky fahefatr' i Nefia (4 Nefia);
* Môrmôna;
* ny Bokin' i Etera (Etera);
* ny Bokin' i Môrônia (Môrônia).
 
== Jereo koa ==
28 745

modifications