Ny lavenona dia ny sisa tavela farany indrindra, tsy azo dorana intsony, avy amin' ny fandoroana ny akoran-javamananaina sy akora mineraly isan-karazany, ary avy amin' ny fandorana ny zavatra toy ny arin-tany, ny arintanifompotra, ny dionarintany na ny fako isan-karazany. Ny tena fantatra dia ny lavenon-javamaniry. Ny karazana lavenona sasany dia misy taharo voajanahary izay mahalonaka ny nofon-tany; ny sasany indray misy taharo mahafaty na manimba ny nofon-tany. Amin' ny fanaovana zavatra sasany (fidiovana, sns) dia azo asolo savony ny lavenona.

Lavenona