Ny lalomena dia fianakaviam-biby saika mitovy amin' ny lambo sy ny kisoa, matevin-koditra, miaina tsy lavitra ny toerana misy rano izay ilonany hampihenany ny hafanany.

Lalomena miangona anaty rano ao amin' ny lohasahan' i Luanga any Zambia.