Lalàna fiton'i Noa

Ny lalàna fiton'i Noa na lalàna fiton'i Noe dia lalàna fito mifono didy ara-pitondrantena na ara-môraly izay natolotr' Andriamanitra an'i Noa na Noe mba ho fanekem-pihavanana mandrakizay eo amin' Andriamanitra sy ny olombelona. Atao hoe שבע מצוות בני נח / Sheva mitzvot B'nei Noa'h ireo lalàna ireo amin'ny teny hebreo.

NoahsSacrifice.JPG

Indreto ireo lalàna na didy ireo:

  • manangana fitsarana ;
  • tsy miteny ratsy an'Andriamanitra ;
  • tsy manompo sampy ;
  • tsy mijangajanga na manao firaisana ara-nofo amin'ny biby;
  • tsy mamono olona ;
  • tsy mangalatra ;
  • tsy mihinana ny nofo nalaina tamin'ny biby mbola velona.

Jereo koaModifier