I Lôta dia olona voatantara ao amin' ny Baiboly. Ny ankohonany no afa-nandositra ny fandoroan' Andriamanitra an' i Sôdôma sy i Gômôra izay nilatsahan' ny afo sy solifara. I Haràna zanak' i Tera sady rahalahin' i Abrahama sy i Nahora no rain' i Lôta. Tamin' ny nandosirany ny afo dia niova ho vongan-tsira ny vadiny avy nitodika nijery ny fahamaizan' i Sôdôma. Nanan-janaka taminy ireo zananivany roa ka nitaranaka ny Môabita sy ny Amônita.

 Mandositra ny fahamaizan' i Sôdôma i Lôta
I Lôta sy ireo zananivavy, Noël Coypel (1704)