I Gômôra dia tanàna kaananita taloha voalaza ao amin' ny Baiboly izay nodoran' Andriamanitra niaraka amin' ny tananan' i Sôdôma tamin' ny afo sy ny solifara noho ny fahotana mihoa-pampana nataon' ireo mponina ao, araka ny voalaza ao amin' ny Bokin' ny Genesisy na Jenezy (Gen. 18.20-21). Araka ny Baiboly, io tanàna io dia niorina tao akaikin' ny Ranomasina Maty. Tanàna mifanakaiky i Sôdôma sy i Gômôra sy i Adma sy i Zôara (na Tsôara) ary i Zebôima (na Tsebôima).

I Sôdôma sy i Gômôra, nataon' i John Martin, taona 1852.

Ny anaran' ilay tanàna

hanova

Ny anaran' i Gômôra amin' ny teny hebreo dia עֲמוֹרָה / Ġəmôrāh, fa amin' ny teny grika kosa dia Γόμοῤῥα / Gómorrha. Ny mponin' i Gômôra dia atao hoe Gômôrita na Gômôreana.