Fiangonana Kristadelfiana

(tonga teto avy amin'ny Kristadelfiana)

Ny Fiangonana Kristadelfiana (avy amin' ny teny grika hoe "Mpirahalahy sy mpirahavavy ao amin' i Kristy") dia fiangonana prôtestanta kely izay tsy mino ny Trinite.[1] Fiangonana nipoitra tamin' ny adventisma izy.

Efitrano fivorian'ny Kristadelfiana, any Bath, Angletera

Tantara

hanova

Izy ireo dia naorin' ilay dokotera anglisy John Thomas tamin' ny 1848, izay nandao ny Hetsika Famerenana amin' ny Laoniny nataon' i Alexander Campbell satria izy dia tsy niombon-kevitra tamin' ny fampianaran' ny fiangonana ny amin' ny Trinite sy ny tsy fahafatesan' ny fanahy izay noheveriny fa tsy araka ny Baiboly sy finoanoam-poana. Nanomboka tamin' ny 1848-1863 dia nitombo izaitsizy ny fiangonana tany Ecosse sy tany Virginie. Tamin' ny 1863, ny fiangonana dia nisafidy ny anarana hoe "Kristadelfiana" mba ho voasoratra ho toy ny mpandà tsy te hiady hanoherana ny herisetra tamin' ny ady an-trano tany Amerika. Tany ho any amin' ny taona 1890, ny fikambanana dia anisan' ireo fiangonana kristiana voalohany izay nanampy ny Jiosy mpifindra toerana ho any Israely. Nandritra ny taona 1960 dia nanomboka nitory tany Afrika ilay fikambanana ka nitombo fatratra tokoa ny tany Malaoy, ary taty aoriana dia tany amin' ny firenena hafa sasany.[2]

Antontanisa

hanova

Misy eo ho eo amin' ny 60 000 ny Kristadelfiana maneran-tany izay misandrahaka amin' ny firenena 120. Ny firenena be mpikambana indrindra dia ny any Angletera (18 000), Aostralia (10 000), Malaoy (7 000), Môzambika (5 000) ary Etazonia (5 000). Ny 55 000 amin' ireo dia an' ny "Finamanana Foiben' ny" Kristadelfiana ("Christadelphians"). Misy ihany koa fikambanana kelikely sasantsasany izay tena tsy tia fiovana mihitsy, toy ny "Kristadelfiana amin' ilay Vao Mangiran-dratsy" ("Dawn Christadelphians"), ny "Kristadelfiana amin' ny Lalana Taloha" ("Old Paths Christadelphians") sns, izay an-jatony fotsiny ihany ny mpikambana ao aminy.

Finoana

hanova

Ny Kristadelfiana dia mino ny Baiboly, saingy mamaky an' ohatra fotsiny ihany ireo andalana sasany izay raisin' ireo fiangonana hafa ara-bakiteny. Ohatra, ny Kristadelfiana no hany fiangonana tokana eto an-tany izay milaza amin' ny fomba ôfisialy ao amin' ny Fiekem-pinoany fa ny devoly dia fanoharana fotsiny ihany.

Ny Kristadelfiana ihany koa no hany fiangonana tokana maneran-tany izay mandà ny fiheverana fa nisy talohan' ny nahaterahany i Jesoa [3]. Izy ireo dia mamaky ny andalana toy ny hoe "nidina avy any an-danitra aho" mba hilazana fotsiny ny fomba izay nanatorontoronina an' i Jesoa tao an-kibon' ny Virijiny, fa tsy entina hilazana fa tany an-danitra i Jesoa talohan' ny nahaterahan' ny reniny .

Vondrona

hanova

Tsy misy ao aminy na pretra na eveka na ambaratongam-pitantanana foibe. Ny vondrona eo an-toerana tsirairay dia mifidy loholona hiasa roa na telo taona ary izy ireo dia tsy mandray karama. Ireo fiangonana eo an-toerana miisa 300 any Angletera dia manendry "Misiôna ara-Baibolin' ny Kristadelfiana"[4] iray izay manampy ireo vondrona any Afrika sy any Eôrôpa Atsinanana. Ireny "mpiasa eny an-tsahan' ny" MBK ireny dia tsy karamaina ary mandoa ny saram-piaramanidina ho an' ny tenany ihany. Ity vondrona ity dia mamoaka gazety boky maimaim-poana amin' ny teny anglisy isam-bolana.[5]

Jereo koa:

hanova

Filan-kevitra

hanova
  1. Rob J. Hyndman. Ny fiangonana Kristadelfiana (Mpirahalahy sy mpirahavavy ao amin'i Kristy) Fampahafantarana ny fikambanana mifototra amin'ny Baiboly.
  2. BBC - Religions - Christianity: Christadelphians
  3. Fandalinana Faha
  4. "Misiona ara-Baibolin'ny Kristadelfiana - Christadelphian Bible Mission". Archived from the original on 2010-06-15. Retrieved 2010-07-26.
  5. "Glad Tidings magazine". Archived from the original on 2009-09-24. Retrieved 2010-07-26.