I Joany Gady dia zanaka lahin'i Matatià sady rahalahin'i Jodasy Makabeo. Izy no zokiny indrindra amin'ny zanaka lahin'i Matatià. Isan'ny mpitarika tamin'ny fikomian'ny Makabeo tamin'ny taonjato faha-3 tal. J.K. i Joany Gady.