I Jôela na Jôely dia zanaky ny mpaminany Samoela. Araka ny Boky voalohan'i Samoela (1Sam. 8) dia notendren'i Samoela hitsara tao Beerseba ao atsimon'i Israely i Jôela sy i Abia rahalainy raha nanohy nitsara tao Rama izy. Tsy nanaraka ny lalan-drainy izy mirahalahy fa nivily lalana ka nandray kolikolysady nanao fitsarana tsy marina. Noho izany dia nangataka mpanjaka tamin'i Samoela ny Israelita. Araka an'i Flavio Jôsefa dia niala tamin'ny maha mpitsara azy i Samoela ka naome izany ho sahanin'ny zanany ka nizara ny vahoaka tamin'izy ireo ary nametraka azy tao Betela sy Berseba. Io filazan'i Josefa io dia ataon'ny Cambridge Bible for Schools and Colleges fa angamba eritreritr'i Jôsefa fotsiny[1].

Jereo koa:

hanova

Loharano

hanova
  1. Cambridge Bible for Schools and Colleges on 1 Samuel 8, Notsidihina 28/4/ 2017