I Abia dia zanaka lahy faharoan' i Samoela mpaminany araka ny Boky voalohan'i Samoela (1Sam. 8.2) sy ny Boky voalohan'ny Tantara (1Tant. 6.28) ao amin'ny Baiboly. Notendren-drainy ho mpitsara tao Berseba izy mirahalahy. Nahatonga ny vahoaka hitaky fametrahana mpanjaka anefa ny fitondran-tenany sy ny an' i Joela (na Jôely) rahalahiny sady namarana ny fitondràn' ny mpitsara izay nosoloana ny fitondrà-mpanjaka.

Jreo koa:

hanova