Ny impala (Aepyceros melampus) dia antilôpa salantsalany hita any atsinanana sy atsimon'i Afrika. Ny hany mpikambana ao amin'ny kazara Aepyceros, dia nofaritana voalohany tamin'ny mpihaino Eoropeana nataon'i Hinrich Lichtenstein, manam-pahaizana alemà, tamin'ny 1812.

Impala