Ny hidrôksida dia rio miiba manana raikipohy simika OH. Ny mpanorina azy io ia atôma ôkzizenina ary hidirôzenina izay mifamatotra amin'ny alalan'ny fatotra kovalenta ary mitondra lanjam-boanaratra miiba.

Sary 3D ny rio hidrôksida

Rio hidrôksida

hanova

Anisan'ny mpiorin'ny rano ny rio hidrôksida, noho ny fiota mampandrion-tena :

H+ + OH   H2O

Ny Kw izay tsimiova ilanjalanjana (anglisy: equilibrium constant) io fiota io dia voafaritra ho :

Kw = [H+][OH]

10-14 no sandany eo amin'ny 25°C, ka akaikin'ny 10-7 mol/dm3 ny tahan'ny hidrôksida anaty rano madio.