Hardware

Ny hardware dia izay entana mafy rehetra azo tsapai-tanana sy hita maso namboarin'ny olombelona.

Hardware amin'ny kajimirindra, olik'aratra mahazaka ny olika voafintina anaty manao ny fikajiana lôjika.

Amin'ny kajimirindra dia ireo zavatra vita amin'ny olik'aratra (digital circuit) na olika voafintina anaty (integrated circuit IC) rehetra dia sokajiana hardware.