Haavon'ny ranomasina

Ny haavon'ny ranomasina (MSL, matetika nohafohezina amin'ny haavon'ny ranomasina antonony) dia salan'isan'ny haavon'ny iray na maromaro amin'ireo vondron-drano amorontsiraka eto an-tany izay azo andrefesana ny haavony toy ny haavony.

Eo anelanelan’i Jerosalema sy ny Ranomasina Maty no misy io marika manondro ny haavon’ny ranomasina io.