I Goliata, izay atao hoe Goliata avy any Gata, dia ilay lehilahy goavana niady tamlin'i Davida mpiandry ondry ka matiny tamin'ny tora-bato amin'antsamontady. Ao amin'ny toko faha-17 ao amin'ny Boky voalohan'i Samoela no ahitana ny tantarany.

I Davida sy i Goliata, sary nataon'i Osmar Schindler, taona 1888.

Jereo koaModifier