Ny Gemarà, amin'ny jodaisma, dia fivoasana sy fanaovana hevi-teny isan'ny mamorona ny Talmoda, dia ny Talmodan'i Babilona sy ny Talmodan'i Jerosalema. Ny Misnà amin'ny teny hebreo sy ny Gemarà amin'ny teny arameana no mitambatra mamorona ny Talmoda. Ny Gemaràn'ny Talmodan'i Babilona dia nosoratana tamin'ny fiteny arameana atsinanana fa ny Gemaràn'ny Talmodan'i Jerosalema kosa dia nosoratana tamin'ny fiteny arameana andrefana. Ny Gemaràn'ny Talmodan'i Babilona no feno sy voalamina indrindra. Ny Gemarà dia ahitana ireo ady hevitra sy ny fanazavana ary ny famelabelarana ny Misnà, izay mampifandray azy mazava kokoa amin'ny Tanakh.