Ny fivalozana fanenenana lehibe noho ny fahotana sy fanapahan-kevitra hanonitra ny hadisoana sy tsy hapmerina an'izany intsony, ao amin'ny Fiangonana katolika sy ny Fiangonana ortodoksa ary ny Fiangonana anglikana no ahitana izany indrindra. Ao amin'ny Fiangonana katolika, ny fivalozana dia mikambana ao amin'ny sakramenta izay manan-tanjona ny hamela ny fanotana: izany dia ny sakramentan'ny fivalozana sy ny fampihavanana izay ahitana koa ny fanenenana sy ny fiekem-pahotana.