Firaisana ara-nofo

Ny firaisana ara-nofo dia fihetsika ara-pananahan'ny olombelona izay tonga amin'ny fanatsofohana ny lataky ny lehilahy anatin'ny lalan-jaza. Ny hanaovana io firaisana ara-nofo io dia fialam-boly na fananahana.Izy ity dia atao mandritra ny fotoana izay ilaina azy. Afaka atao ao amin'ny taovam-pananahana na ao amin'ny fitombenana. Afaka mampiasa ny tanana, lela, tongotra ary zavatra ihany koa. Ary vato