Fiaran'ny Fanekena

Ny Fiaran'ny fanekena dia ilay vata nitahirizana ny Didy folo nomena an' i Mosesy (na Môizy) teo amin' ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia), araka ny voalaza ao amin' ny Baiboly (Deoteronomia 10.3-5). Amin' ny teny hebreo dia atao hoe אֲרוֹן הָעֵדוּת / Aron ha'Edout izay midika hoe "fiaran' ny fijoroana vavolombelona" na "vatan' ny fijoroana vavolombelona" ny Fiaran' ny fanekana.

Sarin'ny Fiaran'ny fanekena ao amin'ny Royal Arch Room of the George Washington Masonic National Memorial. Sary nalain'i Ben Schumin tamlin'ny taona2006.

Io vata io dia manana endrika kilavalava sady voarakotra volamena. Ny tampony dia misy sarin-kerobima roa, ka heverina ho sahala amin' ny sezafiandrianana, fitoeran' Andriamanitra eto an-tany (Eksodosy 25.22). Napetraka tao an-tempolin' i Jerosalema ao amin' ilay efitra atao hoe "Masin' ny masina" na "Masina indrindra" ny Fiaran' ny fanekena (1Mpanjaka 8.1-8).