Fangitra ara-jeografia

Ny fangitra ara-jeografia dia ny fangitra amantarana ny teboka eto amin'ny Tany na ny Volana na ny planeta na ny bolan-danitra na zavatra hafa misy ny toerana iray, ka miisa telo ireo fangitra ireo, dia ny laharam-pehy sy ny laharan-jara hasina ary ny haavon-toerana. Matetika dia ampy ny roa voalohany hamantarana ny misy ny toerana iray eto ambonin'ny Tany, izay mety ho tanàna na faritra na zavatra hafa.

Ny laharam-pehy sy ny lahara-jara hasina