Fanampin'ny Bokin'i Daniela

(tonga teto avy amin'ny Fanampiny amin'ny Bokin'i Daniela)

Ny fanampin'ny Bokin'i Daniela na fanampin'ny Bokin'i Daniely dia soratra fanampiny hita ao amin'ny Bokin'i Daniely ao amin'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa. Ity tovana ity, izay tsy voasoratra tamin’ny fiteny hebreo na arameana fa tamin’ny fiteny grika, dia tsy noraisin’ny Protestanta sy ny Jiosy any Palestina ho kanonika ao amin’ny Baiboliny.

Fizarànan'ilay tovanaHanova

Misy fizohian'andalana telo mazava izay mitambatra ho fanampiny ny Bokin'i Daniely:

Vavak'i Azariasa sy tonon-kiran'ireo zatovolahy telo ao anaty afo (Dan. 3.24-49)Hanova

  • Ny vavak'i Azariasa tao anaty lafaoro mirehitra
  • Ny amin'ilay olona hafa niditra tao amin'ny lafaoro
  • Antsam-piderana nataon'izy telo

I Sozàna sy ny fitsarana nataon'i Daniely (Dan. 13)Hanova

  • I Sozana, vehivavy nitandro ny fahamendrehany (13.1-4)
  • Raiki-pitia amin'i Sozana ny loholona jody roalahy (13.5-14)
  • Niampanga an'i Sozana ho ratsy fitondrantena ireo loholona ireo (13.15-43)
  • Asehon'i Daniely fa tsy meloka i Sozana (13.44-64)

I Bela sy ilay bibilava nivavahan'ireo Babiloniana (Dan. 14)Hanova

  • I Daniely sy ireo mpisoron'i Bela (14.1-22)
  • Namono an’ilay bibilava i Daniely (14.23-30)
  • Nalatsaka tao an-davaky ny liona i Daniely (14.31-42)

Jereo koa:Hanova