Fanampin' ny Bokin' i Daniela

Ny fanampin' ny Bokin' i Daniela na fanampin' ny Bokin' i Daniely dia soratra fanampiny hita ao amin' ny Bokin' i Daniely ao amin' ny Baiboly katôlika sy ny Baiboly ôrtôdôksa. Ity tovana ity, izay tsy voasoratra tamin’ ny teny hebreo na arameana fa tamin’ ny fiteny grika, dia tsy noraisin’ ny Prôtestanta sy ny Jiosy any Palestina ho kanônika ao amin’ ny Baiboliny.

Fizarànan' ilay tovana

hanova

Ahitana fizohian' andalana telo mazava izay mitambatra ho fanampiny ny Bokin' i Daniely:

Vavak' i Azariasa sy tonon-kiran' ny zatovolahy telo ao anaty afo (Dan. 3.24-49)

hanova
  • Ny vavak' i Azariasa tao anaty lafaoro mirehitra
  • Ny amin' ilay olona hafa niditra tao amin' ny lafaoro
  • Antsam-piderana nataon' izy telo

I Sozàna sy ny fitsarana nataon' i Daniely (Dan. 13)

hanova
  • I Sozana, vehivavy nitandro ny fahamendrehany (13.1-4)
  • Raiki-pitia amin' i Sozana ny loholona jody roalahy (13.5-14)
  • Niampanga an' i Sozana ho ratsy fitondran-tena ireo loholona ireo (13.15-43)
  • Asehon' i Daniely fa tsy meloka i Sozana (13.44-64)

I Bela sy ilay bibilava nivavahan' ny Babilôniana (Dan. 14)

hanova
  • I Daniely sy ireo mpisoron' i Bela (14.1-22)
  • Namono an’ ilay bibilava i Daniely (14.23-30)
  • Nalatsaka tao an-davaky ny liona i Daniely (14.31-42)

Jereo koa

hanova