I Edena na ny Saha Edena dia toeram-piadanana teto ambonin'ny tany nametrahan'Andriamanitra ny olombelona voalohany (dia i Adama sy i Eva) izay voalaza ao amin'ny Baiboly. Ny Bokin'ny Genesisy (toko faha-2 sy faha-3) no ahitana io tantara io.

Voaroaka avy ao amin'ny Saha Edena i Adama sy Eva, nataon'i James Jacques Joseph Tissot, 1896-1902)

Jereo koa:Hanova