Ny diatriba dia karazana literatiora tamin' ny Andro Taloha, nampiasain' ny ny Sinika sy ny Stôika indrindra. Izany dia fifanakalozan-kevitra (amin' ny ankapobeny an-tsary an-tsaina fotsiny) misy tanjona ara-môraly, izay matetika misy endrika ady hevitra sy mahery setra: io toetra farany io no manazava ny fivoaran' ny fampiasana ilay teny amin' ny fiteny ao Eorôpa amin' izao andro môderina izao. Io teny io dia avy amin' ny teny grika hoe διατριβή / diatribē, izay midika hoe "resadresaka (ara-pilôzôfia)".