Ny deisma dia finoana na fampianarana izay miaro ny fanambarana ara-tsaina manohana ny fisian' Andriamanitra, manolotra endri-pivavahana mifanaraka amin' ny lalànan' ny saina; tsy miankina amin' ny fivavahana voambara (izay miankina amin' ny atao hoe fanambaràn-tenan' Andriamanitra). Ny deisma dia manolotra fomba hahatongavana amin' Andriamanitra, dia ny Andriamanitry ny fanjohian-kevitra (ny saina) fa tsy Andriamanitry ny finoana na Andriamanitry ny fanompoam-pivavahana, amin' ny alalan' ny fisainan' ny olombelona irery ihany, nefa tsy afaka mamaritra ny tena toetran' Andriamanitra. Ny deisma dia nandroso indrindra tao Angletera sy tao Frantsa nanomboka tamin' ny taonjato faha-17, nefa sarotra takarina sady manalasala, satria manondro lamin-kevitra tsamihafa tsy mitovy. Tsy ampiasaina firy intsony ny teny hoe deisma ivelan' ny firesahana azy eo amin' ny tantara.

Jereo koaModifier